Categorii
Andrușul de Jos Asistență tehnică Managementul deșeurilor solide Mobilizare comunitară Prestatori de servicii de gospodărie comunală Toate

Andrușul de Sus și Andrușul de Jos au semnat Acordul de Grant în cadrul parteneriatului cu Proiectul MĂ IMPLIC

Andrușul de Sus și Andrușul de Jos au semnat Acordul de Grant în cadrul parteneriatului cu Proiectul MĂ IMPLIC

Semnarea Acordului este un rezultat al activității comune a Echipei de Inițiativă Comunitară și a primăriilor asociate, care împreună cu cetățenii, depun eforturi comune pentru a crea un serviciu comunal modern de gestionare a deșeurilor solide din ambele localități, cu suportul Mă Implic – Proiect de implicare civică în guvernarea locală. În baza acordului, primăriile partenere primesc un grant în valoare de maxim 65 000 franci elvețieni, pentru efectuarea lucrărilor și/sau procurarea echipamentelor necesare, pentru realizarea proiectului.

Pe lângă achiziția echipamentelor și lucrărilor, urmează să fie desfășurate campanii de colectare de fonduri pentru contribuția primăriilor de minim 20%, vor fi continuate campaniile de sensibilizare, scopul cărora este schimbarea atitudinii cetățenilor față de problema deșeurilor, mediului înconjurător, a responsabilității personale și colective în ceea ce privește salubrizarea satului.

Pe lângă suportul financiar, beneficiarii primesc servicii de consultanță și de consolidare a capacităților. Proiectul “MĂ IMPLIC” ajută primăriile și furnizorul de servicii nu numai să îmbunătățească infrastructura, ci și să dezvolte pe termen lung abordări pentru a menține această infrastructură într-o formă bună și pentru a avea modele durabile de finanțare a prestării serviciilor. În activitatea noastră, ne asigurăm că cetățenii locali, angajații APL-urilor, ONG-urile, agenții economici sunt implicați activ în modernizarea serviciilor comunale în comunitate și îndeosebi că persoanele mai puțin avantajate au acces egal la aceste servicii.

Proiectul este finanțat din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) și implementat de SKAT Consulting.

#maImplic #skatConsulting #solidwastemanagement #civicengagement #intermunicipalcooperation

Categorii
Andrușul de Jos Capaclia Leușeni Logănești Mobilizare comunitară Toate Training Vorniceni

Echipe de Inițiativă Comunitară din 6 localități partenere ale proiectului de implicare civică în guvernarea locală ”MĂ IMPLIC” au finalizat cu succes programul de mentorat în domeniul comunicării

Echipe de Inițiativă Comunitară din 6 localități partenere ale proiectului de implicare civică în guvernarea locală MĂ IMPLIC au finalizat cu succes programul de mentorat în domeniul comunicării

În noiembrie-decembrie 2021, persoanele responsabile de comunicare din Echipele de Inițiativă Comunitară din Vorniceni, Logănești, Borogani, Capaclia, Andrușul de Sus, Leușeni au beneficiat în total de 65 de ore de consultanță din partea experților în comunicare  de la compania QUBO Communications.

Participanții au manifestat interes sporit și au participat activ la ședințele planificate. Majoritatea au ales să lucreze asupra îmbunătățirii planurilor de comunicare, realizării designului și textului pentru pliantele informaționale, în special acum când se organizează numeroase campanii de informare a cetățenilor cu privire la crearea/îmbunătățirea serviciilor comunale.

Toți participanții au apreciat necesitatea și utilitatea sesiunilor de mentorat, în rezultatul cărora participanții au  dezvoltat abilitățile practice de a crea, planifica și dezvolta instrumente de comunicare eficiente pentru a spori vizibilitatea acțiunilor comunitare.

Programul de mentorat a fost organizat în cadrul activităților de consolidare a capacităților ale comunităților partenere. În perioada 2021-2023, 30 localități/grupuri de localități implementează proiecte destinate îmbunătățirii livrării serviciilor de gospodărie comunală, cu suportul proiectului “MĂ IMPLIC”, din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) și implementat de SKAT Consulting. Urmare a acordului semnat, municipalitățile beneficiază de finanțare (cel mult 65.000 CHF), servicii de consultanță și de consolidare a capacităților. Proiectul “MĂ IMPLIC” va ajuta primăria și furnizorul de servicii nu numai să îmbunătățească infrastructura, ci și să dezvolte pe termen lung abordări pentru a menține această infrastructură într-o formă bună și pentru a avea modele durabile de finanțare a prestării serviciilor. În activitatea noastră, ne vom asigura că cetățenii locali, angajații APL-urilor, ONG-urile, agenții economici sunt implicați activ în modernizarea serviciilor publice în comunitate și îndeosebi că persoanele mai puțin avantajate au acces egal la aceste servicii.