Categorii
Asistență tehnică Mobilizare comunitară Toate Training

Sesiune de orientare pentru facilitatori comunitari

Sesiune de orientare pentru facilitatori comunitari

Pe data de 23 ianuarie 2021, Proiectului ”MĂ IMPLIC” a organizat o sesiune de orientare pentru cei nouă facilitatori comunitari selectați, cu care va colabora în cele 30 de localități/grupuri de localități partenere a proiectului.

Pe parcursul următorilor doi ani de intervenție a proiectului, facilitatorii comunitari vor oferi asistență competentă comunităților partenere din cadrul proiectului; vor motiva, dezvolta și fortifica relațiile de parteneriat cu membrii echipelor de inițiativă comunitară și APL-uri; vor monitoriza, evalua și disemina progresele realizate de  către beneficiarii proiectului.

În cadrul sesiunii facilitatorii selectați au făcut cunoștință cu echipa Proiectului ” MĂ IMPLIC”, au aflat despre specificul activităților proiectului, au însușit diverse metodologii, în domeniul realizării exercițiului de cartografiere, dar și în domeniul realizării ședinței de consens comunitar.

Scopul proiectului ,,Mă Implic” este de a crea condiții ca populația din mediul rural (sate și comune) din Republica Moldova să aibă acces echitabil la servicii publice de calitate. Proiectul „MĂ IMPLIC” este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și implementat de Skat Consulting.

Categorii
Asistență tehnică Civil Prestatori de servicii de gospodărie comunală Toate

Concurs de selectare a APL-urilor/grupuri de APL-uri partenere

Banner Concurs RO

Concurs de selectare a APL-urilor/grupuri de APL-uri partenere

Proiectul de implicare civică în guvernarea locală „MĂ IMPLIC” anunță concurs de selectare a APL-urilor/grupuri de APL-uri partenere.

Proiectul va sprijini autoritățile publice locale din 30 localități/grupuri de localități pentru a organiza furnizarea de servicii de gospodărire comunală într-un mod participativ, eficient, incluziv și durabil. Proiectul încurajează abordări inovatoare de îmbunătățire a serviciilor de gospodărire comunală, cooperare între localități și APL-uri și acțiuni ce vor asigura o mai bună gestiune și administrare a serviciilor de gospodărie comunală. Locuitorii vor fi, de asemenea, implicați în luarea deciziilor la nivel local și în monitorizarea furnizării serviciilor în localitățile partenere.

Dosarul de aplicare va include:

  1. Formularul completat. Descarcă formularul
  2. Declarația aplicantului (semnată și scanată). Descarcă Declarația 

Formularele vor fi expediate prin email la adresa concurs@ma-implic.md până la data de 4 septembrie 2020, ora 17:00. 

Formularele depuse după data limită vor fi descalificate și nu vor fi considerate/evaluate.

Informații suplimentare despre procedura de aplicare pot fi obținute în cadrul sesiunilor de orientare ce se vor desfășura în perioada 22 – 30 iulie 2020

Pentru a fi considerați eligibili, aplicanții trebuie să întrunească următoarele criterii:

  • APL/grupuri de APL uri de nivel întâi, reprezentând sate și/sau comune din Republica Moldova* ; aplicațiile grupurilor de APL-uri (în parteneriat) sunt încurajate;
  • Numărul minim de locuitori va constitui 1500 (conform datelor oficiale la data de 01.01.2020). Localitățile rurale cu o populație mai mică de 1500 locuitori vor fi considerate eligibile doar dacă aplică în parteneriat cu localitățile rurale vecine, iar populația totală a grupului de APL-uri va depăși 2500 locuitori;
  • Interes și disponibilitate de a parcurge procesele participative de elaborare a Planurilor de îmbunătățire a serviciilor de gospodărire comunală și a Planurilor de exploatare și întreținere;
  • Angajamentul de mobilizare a contribuției APL și a locuitorilor (de minimum 20% din valoarea grantului) necesară pentru cofinanțarea îmbunătățirii serviciilor de gospodărire comunală;
  • Formularul de aplicare completat și depus până la 4 septembrie 2020.

Proiectul „MĂ IMPLIC” este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și implementat de Skat Consulting în perioada 2019-2023.

Scopul proiectului „MĂ IMPLIC” este de a contribui dezvoltarea comunităților rurale din Republica Moldova prin îmbunătățirea serviciilor publice de gospodărire comunală cu participarea activă a cetățenilor. Proiectul nu vizează localitățile din regiunea Transnistreană.

Servicii de gospodărire comunală – serviciul de alimentare cu apă, servicii de sanitație (canalizare și epurare a apelor uzate), managementul deșeurilor solide, amenajarea teritoriului și gestionarea spațiilor verzi de interes local, si alte servicii de gospodărire organizate la nivel local.n

* Proiectul nu vizează localitățile din regiunea Transnistreană

*Servicii de gospodărire comunală – serviciul de alimentare cu apă, servicii de sanitație (canalizare și epurare a apelor uzate), managementul deșeurilor solide, amenajarea teritoriului și gestionarea spațiilor verzi de interes local, si alte servicii de gospodărire organizate la nivel local.